Posts And Comments
loading...

സ്മൈലീ കാണ്ഡം സ്മൈലീ കാണ്ഡം

തൂ ണിൽ നിവർന്നതും തുരുമ്പിൽ മുറിഞ്ഞതും മനസ്സിൽ കുരുത്തതും മരത്തിൽ കരിഞ്ഞതും വാറ്റിൽ തിളക്കുന്നു ചാറ്റിൽ പരക്കുന്നു വാളിൽ തിളങ്ങുന്നു. നടുറോഡ...

+ Read more »
 
Top